Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.
Skyltar till äldreboende

Nu har ännu ett äldreboende fått en fungerande skyltning som vi är stolta över att få ha levererat.

12-03-2018

Ale Seniorcentrum som öppnar nu till våren ligger i Älvängens centrum och har både äldreboende och hyreslägenheter för äldre. I lokalerna finns även kommunala verksamheter som Ale Rehab och dagverksamhet för seniorer.

Upphängd skylt Väggskylt på äldreboende Skyltar i trappa