Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår integritetspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Behandling av personuppgifter

När du använder vår hemsida eller på annat sätt är i kontakt med oss, till exempel genom inköp av våra produkter och tjänster, kommer Lex Sign AB att behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, anledningarna till varför vi samlar in uppgifterna och dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter.

Cookies

När du besöker Lexsign.se så ber vi dig om ditt samtycke till att spara cookies för att följa GDPRs riktlinjer. Vi använder endast cookies för att samla och analysera information om besökarnas beteendemönster. Detta så att vi kan lägga till information som vi tror att ni som besökare tycker är intressant eller plocka bort sådant som inte är det. Dessa cookies lagrar ingen information som identifierar dig som person. En cookie-fil kan inte sprida skadliga program eller virus. Du kan när som helst plocka bort cookie filen, det gör du via säkerhets- eller sekretessinställningarna i din webbläsare.

Kontaktinformation:

Lex Sign AB

Norra Ågatan 26

431 35 Mölndal

Telefon: 031-706 00 65

info@lexsign.se

Syftet med vår datainsamling och vilka typer av data vi samlar in:

Vi samlar och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka ut allmän information t.ex. nyhetsbrev och information om vår verksamhet.
  • Svara på inkommande förfrågningar och genomföra affärsuppgörelser: Namn, telefonnummer, e-postadress och annan personlig information kan behövas för detta. Behandlingsändamålet är baserat på det legitima kommersiella intresset att hjälpa dig med din förfrågan.
  • Rekrytering av nya lediga platser. CV, ansökningar referenser och intyg. Behandlingen av data baseras på ditt givna samtycke.

Vill du inte ha någon allmän information, utskick eller nyhetsbrev från oss i framtiden, så kan du enkelt avsäga dig detta genom att skicka dina uppgifter till: info@lexsign.se

Utlämning av personuppgifter till andra

Vi lämnar inte ut eller lämnar dina personuppgifter till andra om det inte finns någon laglig skyldighet för sådan information. Exempel som grund för offentliggörande kan vara ett avtal med dig eller rättslig grund i lagen som instruerar oss att lämna ut informationen. Lex Sign AB använder dataprocessorer för att samla, lagra eller på annat sätt bearbeta data. I sådana fall har vi ingått databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla delar av databehandling.

Personuppgifter behandlas för att hantera beställningar och leverera tjänster till våra kunder. Behandlingen av personuppgifter utförs i vårt eget datorsystem. All behandling av data som utförts av oss görs inom EU / EES-området.

Förvaringsperiod

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för det syfte som uppgifterna samlades in för. Det betyder exempelvis att personuppgifter som grundas på ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka ditt samtycke.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till, rättelse och radering av dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har också rätt att få restriktioner för bearbetning, direkt invändning mot behandlingen och få rätt till dataöverförbarhet. Du kan läsa mer om omfattningen av dina rättigheter på Datainspektionens webbsidor: https://www.datainspektionen.se För att utnyttja eller hävda dina rättigheter måste du kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke att kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter.

Klagomål

Om din åsikt är att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med det beskrivna sättet här eller på annat sätt som inte överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan hitta information om hur du kontaktar myndigheten på deras webbsida: https://www.datainspektionen.se

Ändringar

Om det skulle bli en förändring av våra tjänster eller en ändring av förordningen om behandling av personuppgifter, kan detta leda till ändringar i informationen i detta meddelande. Om vi har din kontaktinformation kommer vi att göra dig medveten om dessa ändringar.