Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Digital skyltning

Både verksamheter och människor möter idag allt större krav på förändringar. I miljöer som i hög grad präglas av snabba förändringar och där informationsbehovet är stort, kan inte alltid fasta och statiska skyltar fylla detta behov utan då är digitala produkter ofta den optimala lösningen.

Det finns idag en mängd produkter på marknaden, men också en stor variation när det gäller kvalité och prestanda såväl på mjukvara såväl som på hårdvara. Det viktiga är inte att bara fokusera på produkten i sig utan den digitala skylten eller lösningen måste också ses som en del i övrig hänvisnings- och informationsskyltning.

Vi har utvecklat och har erfarenhet av olika digitala lösningar för många olika syften och kan förhoppningsvis också vägleda dig till den bästa lösningen. Vi kan erbjuda det mesta när det gäller digitala skyltar för inom- och utomhusbruk i storlekar från 10” till 65”, både med och utan touch funktion. Även när det gäller mjukvaran har vi olika lösningar allt beroende på vad du behöver visa och på vilket sätt.