Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Skyltprogram

1

Hur gör vi?

Vi iakttar och lyssnar och vi analyserar och observerar. Drygt fyrtio års erfarenhet av informationslösningar har lärt oss att investera tid i en ordentlig analys i början av projektet för att kartlägga och definiera problemen.

Våra verktyg och metoder har prövats och testats på många och komplicerade projekt inom en rad olika sektorer både i Sverige men också världen över, och bildar grunden för den aktuella vägvisningsprincipen och skyltfamiljen.

2

Vad är vägvisning?

Vägvisning är fråga om att placera rätt information på rätt plats och i rätt tid för att underlätta för användaren där hon tar sig fram i en komplicerad miljö.

Vi tar oss oftast fram i komplexa miljöer med hjälp av kognitiv mappning eller kartläggning – en process där vi skapar en mental bild av en plats som blir tydligare allteftersom vi blir mer bekanta med dem.

En väl genomtänkt design kompletterad med ett effektivt skyltsystem förenklar kartläggningsprocessen, hjälper människor att känna sig trygga i okända miljöer samtidigt som det underlättar för verksamheten.

3

Vad är en skyltfamilj?

En skyltfamilj är ofta en del av det synliga resultatet av en analys. En skyltfamilj omfattar en majoritet av de aktuella skyltyperna för skyltprojektet och bildar grunden för det fortsatta arbetet och för att säkerställa en konsekvent komplettering och uppdatering, när väl de fysiska skyltarna är på plats.

Komplexa skyltsystem organiseras hierarkiskt och genom att välja rätt metod och antal nivåer minimeras risken för fel och förvirring.