Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Återvinning i ordets rätta bemärkelse

17-03-2015

Efter en större omorganisation beslutades för en tid sedan att Arlas anläggning i Kallebäck, Göteborg läggs ner och distributionsdelen flyttas till Mölnlycke strax utanför staden. Skyltarna, som i många år prytt Kallebäcksanläggningen tvättades rena, informationen uppdaterades och flyttades med till den nya anläggningen.

Att välja en god kvalitet i material och utförande påverkar livslängden på skylten. Att kunna, med enkla medel återanvända befintliga skyltar, borde rimligtvis vara det bästa ur ett miljö- och hållbarhetshänseende. Eller hur?

Arla Göteborg