Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Skyltar för offentlig förvaltning

Genom att använda effektiva skyltsystem för offentlig miljö sätts en prägel på fastighetens och den besökandes totala upplevelse.

Strategisk & estetisk skyltning är en relationsbyggande investering som bidrar till att ge medborgarna ett tryggt bemötande. Tillsammans med byggherrar, arkitekter och fastighetsförvaltare är vårt uppdrag både att guida besökare i för dem främmande omgivningar och att göra det enkelt för personal att hitta i sina egna lokaler. Det handlar om att skapa en känsla av trygghet, bekvämlighet och igenkännande.

Statens Fastighetsverk

Vi har sedan 2006 varit stolt leverantör av informations och hänvisningsskyltar till Statens Fastighetsverk och har fram till nu fått förtroendet att leverera skyltar till större slott och parker, såväl som till en rad ambassader runt om i världen.

Statens fastighetsverks skyltmanual bygger på ett av våra standard skyltsystem för att skapa en långsiktigt ekonomisk lösning, men också för att förenkla kompletteringar och förändringar. Vi har dock gjort vissa anpassningar för att skyltarna ska passa in i de ofta gamla och historiska miljöer där de är placerade, men utan att man för den delen tappar tydlighet i informationen.

Rättsmedicinalverket i Göteborg

Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Göteborg verkar sedan årsskiftet i nya och större lokaler. Byggnaden rymmer obduktion, bårhus, avskedsrum, laboratorium, undersökningsrum, kontor och personalutrymmen.

Då byggnaden besöks av både yrkesmänniskor, studenter och anhöriga till de undersökta avlidna så är det särskilt viktigt med en tydlig men ändå återhållsam skyltning för att hjälpa människor att komma till rätta.

Skyltarna är enkla, tydliga, och lagom stora samtidigt som det går att bygga ut och förändra dem vilket kunden upplever som mycket bra. Man är därmed inte låst till en lösning utan man kan enkelt förändra skyltarna tillsammans med förändringar i verksamheten.

Kungliga biblioteket

Med utgångspunkt i en typografisk skyltmanual och med hänsyn tagen till både informationsbehov och den unika miljön, har vi tagit fram ett skyltprogram och levererat samt monterat interiöra skyltar på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Skyltarna är från ett av våra standard skyltsystem, vilket borgar för god driftsekonomi och enkel förändring och utbyggnad när behoven eller lokalerna förändras.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att samordna arbetet med att förvalta och utveckla Kungliga nationalstadsparken. Kungliga nationalstadsparken är världens första nationalstadspark och ett område av både nationellt och internationellt intresse.

Vi har i samarbete med Essen International tagit fram ett skyltprogram bestående av informationsskyltar och olika typer av hänvisningsskyltar för den cykelled som går igenom hela parkens sträckning.

Efterföljande har vi också både leverat och monterat informationsskyltar som är strategiskt placerade på ett 1o-tal platser i Stockholm, samt ca. 150 st. cykelstråksskyltar som leder cyklisterna rätt väg genom denna unika och fantastiska park som sträcker sig hela vägen genom Stockholm från Fjäderholmarna till Ulriksdal.

Rikspolisstyrelsen

För Rikspolisstyrelsens olika enheter har vi tagit fram ett skyltprogram för både exteriöra och interiöra skyltar och vi har även levererat denna typ av skyltar. Rikspolisstyrelsen har därmed fått ett flexibelt och enkelt utbyggbart system som kan hantera de förändringar i verksamheten som sker kontinuerligt.