Skyltar till äldreboende

Nu har ännu ett äldreboende fått en fungerande skyltning som vi är stolta över att få ha levererat.

12-03-2018

Ale Seniorcentrum som öppnar nu till våren ligger i Älvängens centrum och har både äldreboende och hyreslägenheter för äldre. I lokalerna finns även kommunala verksamheter som Ale Rehab och dagverksamhet för seniorer.

Upphängd skylt Väggskylt på äldreboende Skyltar i trappa