Infinity Any Shape

Infinity Any Shape är skyltar som primärt är tänkta för användning inomhus. Skyltarna måttbeställs och kombinerar fullständig frihet i formgivning med förmågan att skapa enhetlighet och intryck.

Fantasin är det enda som sätter begränsningarna. Vilken som helst form, logotyp, symbol eller maskot kan bilda profil för din skyltfamilj. För att minimera tidsödande identifiering av form, färg och typsnitt är varje skylt märkt med ett individuellt id-nummer, allt för att underlätta vid kompletteringsbeställningar.